DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI


EKİM 2018


PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ

Sistem Kullanım Bedeli

Gaz Bedeli (ÖTV dahil KDV hariç) (TL / Sm3)

Perakende Satış Fiyatı (ÖTV dahil KDV hariç) (TL / Sm3)

(TL / Sm3)

Abone

Serbest Tüketici (Proses)

Serbest Tüketici (Elektrik)

Kompozit Kullanım

Abone

Serbest Tüketici (Proses)

Serbest Tüketici (Elektrik)

Kompozit Kullanım

Kademeler

Üst Sınır

Uygulama

 

 

 

 

Üst Sınır

Uygulama

Üst Sınır

Uygulama

Üst Sınır

Uygulama

Üst Sınır

Uygulama

0 - 10.000 Sm³

0,398407

0,398407

1,011904

1,011904

1,723000

1,576535

1,410311

1,410311

1,410311

1,410311

2,121407

2,121407

1,974942

1,974942

10.000 - 75.000 Sm³

0,398407

0,398407

1,011904

1,011904

1,723000

1,576535

1,410311

1,410311

1,410311

1,410311

2,121407

2,121407

1,974942

1,974942

75.000 - 100.000 Sm³

0,398407

0,398407

1,011904

1,011904

1,723000

1,576535

1,410311

1,410311

1,410311

1,410311

2,121407

2,121407

1,974942

1,974942

100.000 - 300.000 Sm³

0,278491

0,278491

1,011904

1,011904

1,723000

1,576535

1,290395

1,290395

1,290395

1,290395

2,001491

2,001491

1,855026

1,855026

300.000 - 800.000 Sm³

0,278491

0,278491

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,290395

1,290395

1,653018

1,653018

2,001491

2,001491

1,855026

1,855026

800.000 - 1.000.000 Sm³

0,278491

0,278491

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,290395

1,290395

1,653018

1,653018

2,001491

2,001491

1,855026

1,855026

1.000.000 - 10.000.000 Sm³

0,217226

0,217226

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,229130

1,229130

1,591753

1,591753

1,940226

1,940226

1,793761

1,793761

10.000.000 - 15.000.000 Sm³

0,169438

0,169438

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,181342

1,181342

1,543965

1,543965

1,892438

1,892438

1,745973

1,745973

15.000.000 - 50.000.000 Sm³

0,169438

0,169438

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,181342

1,181342

1,543965

1,543965

1,892438

1,892438

1,745973

1,745973

50.000.000 - 100.000.000 Sm³

0,169438

0,169438

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,181342

1,181342

1,543965

1,543965

1,892438

1,892438

1,745973

1,745973

100.000.000 - 1.000.000.000 Sm³

0,132163

0,132163

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,144067

1,144067

1,506690

1,506690

1,855163

1,855163

1,708698

1,708698

1.000.000.000 Sm³ üstü

0,132163

0,132163

1,011904

1,374527

1,723000

1,576535

1,144067

1,144067

1,506690

1,506690

1,855163

1,855163

1,708698

1,708698
2018 YILI DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI

KADEME-1 ABONE
(YSM’Sİ 300.000 SM³ VE ALTINDA OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2018

0,786615

0,215740

1,002355

Şubat


2018

0,786615

0,209808

0,996423

Mart


2018

0,786615

0,209087

0,995702

Nisan


2018

0,786615

0,211504

0,998119

Mayıs


2018

0,786615

0,222503

1,009118

Haziran


2018

0,786615

0,232170

1,018785

Temmuz


2018

0,786615

0,255048

1,041663

Ağustos


2018

0,855340

0,260226

1,115566

Eylül


2018

0,930251

0,293703

1,223954

Ekim 


2018
Kasım


2018
Aralık


2018
KADEME-2 SERBEST TÜKETİCİ
(YSM’Sİ 300.001 SM³ VE ÜZERİNDE OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2018

0,823000

0,215740

1,038740

Şubat


2018

0,823000

0,209808

1,032808

Mart


2018

0,823000

0,209087

1,032087

Nisan


2018

0,900600

0,211504

1,112104

Mayıs


2018

0,900600

0,222503

1,123103

Haziran


2018

0,900600

0,232170

1,132770

Temmuz


  2018

0,900600

0,255048

1,155648

Ağustos 


2018

1,023464

0,260226

1,283690

Eylül


2018

1,163529

0,293703

1,457232

Ekim


2018
Kasım


2018
Aralık


2018
          2017 YILI DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI


KADEME-1 ABONE
(YSM’Sİ 300.000 SM³ VE ALTINDA OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2017

0,786615

0,191243

0,977858

Şubat


2017

0,786615

0,200600

0,987215

Mart


2017

0,786615

0,207857

0,994472

Nisan


2017

0,786615

0,203245

0,989860

Mayıs

2017

0,786615

0,202641

0,989256

Haziran


2017

0,786615

0,198394

0,985009

Temmuz


2017

0,786615

0,196387

0,983002

Ağustos


2017

0,786615

0,196748

0,983363

Eylül


2017

0,786615

0,195794

0,982409

Ekim 


2017

0,786615

0,191282

0,977897

Kasım


2017

0,786615

0,198616

0,985231

Aralık


2017

0,786615

0,210834

0,997449

KADEME-2 SERBEST TÜKETİCİ
(YSM’Sİ 300.001 SM³ VE ÜZERİNDE OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2017

0,727145

0,191243

0,918388

Şubat


2017

0,727145

0,200600

0,927745

Mart


2017

0,727145

0,207857

0,935002

Nisan


2017

0,727145

0,203245

0,930390

Mayıs


2017

0,727145

0,202641

0,929786

Haziran


2017

0,727145

0,198394

0,925539

Temmuz


  2017

0,727145

0,196387

0,923532

Ağustos 


2017

0,727145

0,196748

0,923893

Eylül


2017

0,727145

0,195794

0,922939

Ekim


2017

0,727145

0,191282

0,918427

Kasım


2017

0,727145

0,191282

0,925761

Aralık


2017

0,727145

0,210834

0,937979


                                                   

  2016 YILI DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI

KADEME-1 ABONE
(YSM’Sİ 300.000 SM³ VE ALTINDA OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak

2016

0,871461

0,160843

1,032304

Şubat


2016

0,871461

0,164158

1,035619

Mart


2016

0,871461

0,164230

1,035691

Nisan


2016

0,871461

0,161686

1,033147

Mayıs

2016

0,871461

0,157999

1,029460

Haziran


2016

0,871461

0,159623

1,031084

Temmuz


2016

0,871461

0,162894

1,034355

Ağustos


2016

0,871461

0,160843

1,032304

Eylül


2016

0,871461

0,166115

1,037576

Ekim 


2016

0,786615

0,163459

0,950074

Kasım


2016

0,786615

0,167584

0,954199

Aralık


2016

0,786615

0,175006

0,961621

KADEME-2 SERBEST TÜKETİCİ
(YSM’Sİ 300.001 SM³ VE ÜZERİNDE OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2016

0,805383

0,160843

0,966226

Şubat


2016

0,805383

0,164158

0,969541

Mart


2016

0,805383

0,164230

0,969130

Nisan


2016

0,805383

0,161686

0,967069

Mayıs


2016

0,805383

0,157999

0,963382

Haziran


2016

0,805383

0,159623

0,965006

Temmuz


  2016

0,805383

0,162894

0,968277

Ağustos 


2016

0,805383

0,160843

0,966226

Eylül


2016

 0,805383

0,166115

0,971498

Ekim


2016

0,727145

0,163459

0,890604

Kasım


2016

0,727145

0,167584

0,894729

Aralık


2016

0,727145

0,175006

0,902151

                              

                  2015 YILI DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI

KADEME-1 ABONE
(YSM’Sİ 300.000 SM³ VE ALTINDA OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2015

0,871461

0,124772

0,996233

Şubat


2015

0,871461

0,128381

0,999842

Mart


2015

0,871461

0,133752

1,005213

Nisan


2015

0,871461

0,141153

1,012614

Mayıs


2015

0,871461

0,144745

1,016206

Haziran


2015

0,871461

0,148160

1,019621

Temmuz


2015

0,871461

0,148060

1,019521

Ağustos


2015

0,871461

0,148148

1,019609

Eylül


2015

0,871461

0,153453

1,024914

Ekim 


2015

0,871461

0,164613

1,036074

Kasım


2015

0,871461

0,164723

1,036184

Aralık


2015

0,871461

0,159623

1,031084

KADEME-2 SERBEST TÜKETİCİ
(YSM’Sİ 300.001 SM³ VE ÜZERİNDE OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2015

0,805383

0,124772

0,930155

Şubat


2015

0,805383

0,128381

0,933764

Mart


2015

0,805383

0,133752

0,939135

Nisan


2015

0,805383

0,141153

0,946536

Mayıs


2015

0,805383

0,144745

0,950128

Haziran


2015

0,805383

0,148160

0,953543

Temmuz


  2015

0,805383

0,148060

0,953443

Ağustos 


2015

0,805383

0,148148

0,953531

Eylül


2015

 0,805383

0,153453

0,958836

Ekim


2015

0,805383

0,164613 

0,969996

Kasım


2015

0,805383

0,164723

0,970106

Aralık


2015

 0,805383

0,159623

0,965006

                              

                     2014 YILI DOĞAL GAZ BİRİM FİYATLARI

KADEME-1 ABONE
(YSM’Sİ 300.000 SM³ VE ALTINDA OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2014

0,801405

0,112377

0,913782

Şubat


2014

 0,801405

0,119173 

 0,920578

Mart


2014

 0,801405

 0,124190

 0,925595

Nisan


2014

0,801405

 0,122549

0,923954 

Mayıs


2014

 0,801405

0,119805 

0,921210 

Haziran


2014

0,801405

0,116750 

0,918155 

Temmuz


2014

0,801405

 0,116484

0,917889 

Ağustos


2014

0,801405

 0,117909

 0,919314

Eylül


2014

 0,801405

0,118258 

0,919663 

Ekim 


2014

 0,871461

0,120736 

 0,992197

Kasım


2014

 0,871461

0,125359

 0,996820

Aralık


2014

0,871461

 0,124079

 0,995540

KADEME-2 SERBEST TÜKETİCİ
(YSM’Sİ 300.001 SM³ VE ÜZERİNDE OLAN TÜKETİCİLER)

Dönem

Doğal Gaz Alım Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)

Parekende Satış Fiyatı (Ötv dahil,KDV hariç) TL/Sm3

Ocak


2014

0,740783

0,112377

0,853160

Şubat


2014

 0,740783

 0,119173

 0,859956

Mart


2014

0,740783 

 0,124190

 0,864973

Nisan


2014

0,740783

0,122549 

0,863332 

Mayıs


2014

0,740783 

0,119805 

0,860588 

Haziran


2014

0,740783 

0,116750 

 0,857533

Temmuz


  2014

 0,740783

 0,116484

0,857267 

Ağustos 


2014

 0,740783

 0,117909

 0,858692

Eylül


2014

 0,740783

0,118258 

0,859041 

Ekim


2014

 0,805383

 0,120736

0,926119 

Kasım


2014

 0,805383

 0,125359

 0,930742

Aralık


2014

 0,805383

 0,124079

0,929462 


 ABONE SAYISI: 6969    (16994 BBS)


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon