İŞE ALIM SÜRECİ VE İŞ ANALİZİ 

Kişilik Testleri


K GAZ işe alım süreçleri içerisinde, geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış Benlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen "Egoanalizi" sistemlerini kullanmaktadır. Genetik olarak var olan mizaç ve çevre ile etkileşim sonucu oluşan kişilik özelliklerini ölçen bu test sonucunda hem pozisyona doğru kişiyi seçmek hem de mevcut personelin eğitim ve kariyer planlarını tasarlamak mümkün olmaktadır. Bu test sistemi ve sonrasında da İnsan Kaynakları personelimiz tarafından uygulanan standardize edilmiş mülakat sistemimiz ile işe alım ve kariyer planlama süreçlerimiz hem daha güvenilir hem de daha objektif değerlendirme yapma imkânı vermektedir.


Pozisyon ve İş Analizi Formları


K GAZ bünyesindeki tüm departman ve pozisyonlar o işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve iş özellikleri açısından ölçülebilir hale getirilmiştir. Benlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından O-Net uluslararası mesleki kodlama ve değerlendirme sistemi firmamıza uyarlanmış ve mevcut pozisyonların detaylı analizleri yapılarak objektif ve ölçülebilir pozisyon analizleri ortaya çıkarılmıştır.


 ABONE SAYISI: 6969    (16994 BBS)


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon