BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

K-GAZ yönetimi:

•             Şirketin güvenilirliğini ve imajını korumak,

•             Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde yer alan bilgi güvenlik kriterlerine uygunluğu sağlamak,

•             Sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını sağlamak ve

•             K-GAZ’ ın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla bilişim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefler.

•             K-GAZ’ ın bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes:

ü  Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde K-GAZ’ a ait bilginin gizliliğini sağlamalı,

ü  Kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli,

ü  Risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı,

ü  Bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve Bilgi Güvenliği Birimi’ne bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır.

•             K-GAZ içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3.kişilere iletilemez.

•             K-GAZ’ ın bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz.

 

K-GAZ’ ın tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

 

 

Genel Müdür

……

28.09.2015


 ABONE SAYISI: 6969    (16994 BBS)


matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon