Yenice Mah.Şehit Mehmet Erdem Cad.No:8 Kızılcahamam / ANKARA
0 (312) 736 10 22
0 (312) 736 11 19

Abonelik İşlemleri

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir.

Bireysel Sistem Aboneliklerde;

Bütün abonelik işlemleri mülk sahibinin kendisi veya resmi vekili tarafından yapılır.

İlk Abonelik İşlemlerinde Gereken belgeler;

• Tapu sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

• Tapu fotokopisi

• Yapı Ruhsatı

• Apartman 8 ve üzeri daireden oluşuyorsa noter tasdikli karar defterine % 51 oy çokluğu ile alınmış “doğalgaz kullanım kararının” fotokopisi, daire sayısı 7 ve altındaysa abonelik merkezlerimizden alacakları

Binanızda Doğalgaz Aboneliği Varsa Gereken belgeler;

• Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı)

• Binanıza ait tesisat numarası

Not: Bütün işlemlerde kişinin T.C Kimlik Numarası ve Vergi Numarası gerekmektedir.

Merkezi Sistem Aboneliklerde;

Merkezi sistem aboneliklerde mülk sahipleri noter tasdikli apartman karar defterine yöneticilerini doğal gaz işlemlerini yaptırmaya vekil atayacak ve ilgili kişiye nüfus cüzdan ve tapu fotokopilerini vereceklerdir. Yönetici apartman sakinleri adına ilgili evraklarla birlikte abonelik bedelini yatırarak doğal gaz abonelik işlemlerini tamamlayacaktır.

Abone Bağlantı Bedeli Hesabı;

EPDK’nın 26.12.2019 tarih ve 9039 sayılı Kurul Kararına istinaden 01.01.2020 tarihinden itibaren Abone bağlantı bedeli tarifemiz;

200 m2’a kadar 656,70 TL + KDV (%18) = 774,91
200 m2’den sonraki her 100 m2 için 570,50 TL + KDV (%18) = 673,19 TL Tutarı ilave olarak belirlenmiştir.

Ticari abonelik işlemlerinde gereken belgeler; 

• Ticarethanenin tapu fotokopisi

• Ticarethanenin şirket olması halinde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesinin ilgili nüshası

• Vergi levhası

• Ticaret sicil kaydı

• Tapu sahibinin nüfus cüzdan fotokopisi

• Tapu (ticarethane) sahibi işlemlerini kendisi yaptıramayacaksa noterden bir kişiye doğal gaz işlemlerini yaptırmak üzere vekâlet verecek ve bu kişi ilgili evraklara kendi nüfus cüzdanı fotokopisini de ekleyerek doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıracaktır.

Abone Bağlantı Bedeli Hesabı; 

EPDK’nın 26.12.2019 tarih ve 9039 sayılı Kurul Kararına istinaden 01.01.2020 tarihinden itibaren Abone bağlantı bedeli tarifemiz;

200 m2’a kadar 656,70 TL + KDV (%18) = 774,91
200 m2’den sonraki her 100 m2 için 570,50 TL + KDV (%18) = 673,19 TL Tutarı ilave olarak belirlenmiştir.