Yenice Mah.Şehit Mehmet Erdem Cad.No:8 Kızılcahamam / ANKARA
0 (312) 736 10 22
0 (312) 736 11 19

İşe Alım Süreci ve İş Analizi

Kişilik Testleri

K GAZ işe alım süreçleri içerisinde, geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış Benlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen “Egoanalizi” sistemlerini kullanmaktadır. Genetik olarak var olan mizaç ve çevre ile etkileşim sonucu oluşan kişilik özelliklerini ölçen bu test sonucunda hem pozisyona doğru kişiyi seçmek hem de mevcut personelin eğitim ve kariyer planlarını tasarlamak mümkün olmaktadır. Bu test sistemi ve sonrasında da İnsan Kaynakları personelimiz tarafından uygulanan standardize edilmiş mülakat sistemimiz ile işe alım ve kariyer planlama süreçlerimiz hem daha güvenilir hem de daha objektif değerlendirme yapma imkânı vermektedir.

Pozisyon ve İş Analizi Formları

K GAZ bünyesindeki tüm departman ve pozisyonlar o işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve iş özellikleri açısından ölçülebilir hale getirilmiştir. Benlik Araştırmaları Enstitüsü tarafından O-Net uluslararası mesleki kodlama ve değerlendirme sistemi firmamıza uyarlanmış ve mevcut pozisyonların detaylı analizleri yapılarak objektif ve ölçülebilir pozisyon analizleri ortaya çıkarılmıştır.

EĞİTİM 

K GAZ İnsan Kaynakları departmanı olarak birinci sırada önem verdiğimiz husus eğitimdir. Bu sebeple pozisyonun gereklilikleri, çalışanlarımızın kişilik özellikleri ve yetenek beceri analizlerine göre tüm personelimiz hem mesleki hem de bireysel gelişimleri açısından düzenli olarak eğitim almaktadırlar.