Yenice Mah.Şehit Mehmet Erdem Cad.No:8 Kızılcahamam / ANKARA
0 (312) 736 10 22
0 (312) 736 11 19

Neden Doğalgaz

Doğalgaz Nedir?

   Büyük oranda Metan (CH4), daha az oranlarda  Etan   (C2H6), Propan (C2H8), Bütan (C4H10), Azot (N2), Karbondioksit (CO2), Hidrojen sülfür (H2S), Helyum (He) içeren, renksiz, kokusuz, yüksek kalorili bir gaz yakıttır. Yoğunluğu 0,6–0,8 kg/m3 arasındadır. Havaya göre daha hafif bir gaz olduğu için açık havada uçucu özelliğe sahiptir. Ancak kapalı mahallerde hava içindeki gaz oranı % 5–15 arasındaki değere ulaşırsa patlayıcı özelliği vardır. Bu karışım limitleri arasında ateş, alev,kıvılcım gibi tutuşturucu bir kaynakla temas ederse patlar. Ancak kural ve standartlara uygun olarak doğru bir şekilde kullanıldığında ve gerekli önlemler alındığında doğalgazın en az diğer yakıtlar kadar güvenli olduğu unutulmamalıdır.Doğalgazın kendisi zehirli değildir. Ancak kaçaklarda, havadaki gaz miktarının artmasıyla oksijen azalacağından boğulmaya yol açabilir. Kükürt doğalgazda yok denecek kadar azdır. Yanma sonucunda oluşan yanma ürünlerinin içinde kükürt bulunmaması alev veya dumanla temas eden yüzeylerde korozyon problemini ortadan kaldırmaktadır. İçindeki % Karbon miktarının diğer yakıtlara göre az olması doğalgazın mavi ve mat bir alevle yanmasına neden olur. Bu ise ocaklarda radyasyon nedeniyle oluşan ısı transferini azaltır. Yanma için gerekli hava miktarı daha azdır. Bu yüzden gazların yanma verimleri de yüksek olur. Doğalgazın içindeki Hidrojen miktarı oldukça fazladır (yaklaşık % 24). Bunun sonucu olarak yanma ürünleri içindeki su buharı miktarı da fazladır. Doğalgazda bulunan Azot (N2) Oksijenle yüksek sıcaklıklarda (1900–2000 oC) reaksiyona girdiğinde Azot oksitler oluşmaktadır. Korozyona neden olan bu oluşumu engelleyen önlemler alınmalıdır.Doğalgazın taşınması, borular vasıtasıyla oldukça kolaydır. Taşımada, boru kayıpları ve dönüşüm kayıpları (buhar/sıcak su, kızgın su/sıcak su) hiç yoktur. Yanma ürünleri içinde kül, is, kurum, katran gibi artıklar bulunmadığı için hava kirliliği yaratmaz. Ayrıca Karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O) dışında Karbon monoksit (CO) miktarı da oldukça düşüktür.

 

Doğalgazla Yaşayın Avantajlara Alışın

 

Yandığı zaman artık bırakmaz, zehirsiz, külsüz ve dumansızdır.
Çevreye zarar vermez, havayı kirletmez.
Diğer yakıtlardan ucuzdur.
Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol edilebilir.
Önce kullanılır, sonra ödenir.
Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
Depolama alanları başka kullanıma ayrılabilir.
Zahmetsiz, konforlu bir yaşam sağlar.
Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
Doğalgaz havadan hafiftir, serbest halde iken yükselir ve birikmez.
Doğalgaz en güvenilir yakıttır.
Farkı Görün Kıyaslayın Kazançlı Çıkın.

  • En Ekonomik
  • En Konforlu
  • En Temiz

Doğalgaz sizi kömür bitti, fueloil azaldı dertlerinden kurtarır. Tutuşturma sorunu yoktur, kül ve atık bırakmaz, koku yapmaz.

Düğmeye basarsınız ve doğalgaz konforunu yaşarsınız.

Doğalgaz artığı olmadığı için çevreyi kirletmez, hava kirliliğine neden olmaz.

Doğalgazla hem  evlerimiz hem de kentimiz temiz kalır.