Yenice Mah.Şehit Mehmet Erdem Cad.No:8 Kızılcahamam / ANKARA
0 (312) 736 10 22
0 (312) 736 11 19

Türkiye’de Doğalgaz

   Doğalgaz sektörü son yıllarda serbest rekabete açılma konusunda oldukça önemli gelişmeler kaydetmiştir. 2001 yılında doğalgaz piyasası kanunun çıkması ve EPDK’nın kurulmasıyla liberalleşme süreci önemli bir ivme kazanmıştır.

   BOTAŞ sektördeki hakim durumunu halihazırda sürdürmektedir. Öte yandan kurumun hakim durumunun azaltılması için çeşitli önlemler alınmakta ve kontratların aşamalı olarak özel sektöre devri gerçekleştirilmektedir. Daha önce özel sektöre devri gerçekleştirilen 4 milyar metreküplük kontratın ardından, 2011 yılı içerisinde de 6 milyar metreküplük bir kontratın daha devrinin gerçekleşmesi beklenmektedir.

   Doğalgaza olan talep hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise doğalgazın ülkede oldukça geniş bir kullanım alanına sahip bulunmasıdır. Doğalgazın %55’i elektrik üretiminde, %22.5 i konutta %22 si ise sanayide kullanılmaktadır. Doğalgaz altyapısı yapılan çalışmalarla ülke çapında oldukça yaygın bir hale getirilmiş ve gaz ulaşan şehir sayısı 60 ı aşmış durumdadır.

Gaz tüketimi, gaz ithalatı ve gaz üretimi. Kaynak:BOTAŞ

Türkiye stratejik konumundan faydalanıp Hazar gazı ve Rus gazı için bir taşıma koridoru haline gelmeyi hedeflemektedir. NABUCCO gibi büyük projelere dahil olması bu hedeflerine ulaşmakta attığı önemli adımlar arasında yer almaktadır. Türkiye’nin doğalgazdaki en büyük tedarikçisi %67 ile Rusya’dır. Rusya’yı %17 ile İran ve % 4 ile Azerbaycan takip etmektedir.

Doğalgaz Alım Sözleşmeleri: Cezayir,Azerbaycan, İran, Nijerya,Rusya

Türkiye’nin tedarik çeşitliliği sağlamak açısından çeşitli ülkelerle yaptığı uzun süreli alım sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu ülkelerden, Cezayir ve Nijerya ile sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alım anlaşmaları bulunmaktadır. BOTAŞ’ın ayrıca yıllık 0.75 milyar m3 ihracat anlaşması bulunmaktadır ve bu işlem Yunanistan hattı aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Kyoto anlaşmasının tarafı haline gelen Türkiye’de temiz yakıtların tüketilmesi gittikçe önemli bir hal almaktadır. Fosil yakıtlar içinde en temiz yakıt olan doğalgazın bu bağlamda, kullanımının daha yaygın hale geleceği öngörülebilir.